Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

DFS Sabiník

 

Vedúci súboru: Mgr. Natália Salanciová

Vedúca tanečnej zložky:  Mgr. Natália Salanciová

Ogranizačná vedúca: Kvetoslava Baková


MsKS v Sabinove

Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
zut@kulturnestredisko.sk
Tel. + 421 51 4521 251, 0903430554


Detský folklórny súbor SABINÍK vznikol v septembri v roku 1989. Jeho členskú základňu tvorí   50 detí vo veku od 4 do 13 rokov. Má tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Námety čerpá z regionálnych zvyklostí Šariša a Zemplína. Inšpiráciou sú tiež aj folklórne súťaže, publikácie, výskum, semináre a školenia. Súbor vystupuje pri rôznych slávnostných príležitostiach v rámci mesta i blízkeho okolia. V jeho ponuke sú karičky, párové tance, detské hry , sólový spev i ľudová hudba.


Premiérové programy: programy:

UŽ SA NARODILO ČLOVEKOVO DIEŤA(1992)
OD KATARÍNY PO TRI KRÁLE (1993)
SABINÍK PRE VÁS (1995)
V PODHRADÍ I NA HRADE (1996)
VANDROVALO VAJCE (2001)
DOSTALI SME DO VIENKA (2005)

Dvacec ročki už minuli (2010)

TANCUJ, TANCUJ ... (2014)