Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

DFS Sabiník

 

MsKS v Sabinove                                                                                                             Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov                                                        zut@kulturnestredisko.sk                                                                                               Tel. + 421 51 4521 251, 0903 430 554


Vedúci súboru: Mgr. Natália Salanciová

Vedúca tanečnej zložky:  Mgr. Natália Salanciová

Vedúca speváckej zložky: Tamara Tomašková

Vedúci ľudovej hudby: Mgr. Stanislav Salanci

Ogranizačná vedúca: Kvetoslava Baková


Detský folklórny súbor SABINÍK vznikol v septembri v roku 1989. Jeho členskú základňu tvorí 70 detí vo veku od 4 do 13 rokov. Má tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Námety čerpá z regionálnych zvyklostí Šariša a Zemplína. Inšpiráciou sú tiež aj folklórne súťaže, publikácie, výskum, semináre a školenia. Súbor vystupuje pri rôznych slávnostných príležitostiach v rámci mesta i blízkeho okolia. V jeho ponuke sú karičky, párové tance, detské hry, sólový spev i ľudová hudba. Úspešne reprezentovali naše mesto doma aj v zahraničí na medzinárodných festivaloch v Poľsku (Siedlce, Nowy Sacz, Michalczowa), v Turecku ( Çubuk) a v Srbsku (Kovačica).
Zúčastňuje sa rôznych súťaží, kde získava tie najvyššie ocenenia. V roku 2016 získal súbor strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži.

Súbor vedie od roku 2014 Mgr. Natália Salanciová. Ľudová hudba pri DFS vznikla v roku 2016 a od roku 2017 ju vedie Mgr. Stanislav Salanci.


Premiérové programy :

UŽ SA NARODILO ČLOVEKOVO DIEŤA(1992)
OD KATARÍNY PO TRI KRÁLE (1993)
SABINÍK PRE VÁS (1995)
V PODHRADÍ I NA HRADE (1996)
VANDROVALO VAJCE (2001)
DOSTALI SME DO VIENKA (2005)                                                                               
Dvacec ročki už minuli (2010)                                                                               TANCUJ, TANCUJ... (2014)