Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Podujatia


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - Bistro na móle

Iné 

20. 08. 2017 o 17:00

5478_logo_msks.jpgMsKS Sabinov v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v areáli mestského kúpaliska (Levočská ul. v Sabinove).

Viac
OZNAMY O PRESŤAHOVANÍ MsKS A MESTSKEJ KNIŽNICE

Iné 

25. 08. 2017 o 00:00

11576_ks_kc_na_korze.jpgMsKS a Mestská knižnica oznamuje, že v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie budovy MsKS sa priestory presťahovali do budovy KC Na korze na Námestí slobody č. 100 (bývalé Piaristické gymnázium).

Viac
ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV-ZŠ - automat na nápoje, automat na cukrovinky

Iné 

25. 08. 2017 o 07:00

9566_logo_msks.jpgMsKS v Sabinove v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS

Viac
ZÁMERY PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánok MsKS

Iné 

19. 09. 2017 o 07:00

10163_znak.pngMestské kultúrne stredisko v Sabinove (ďalej len „MsKS“) v súlade s § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS.

Viac
BIELA PASTELKA

Iné 

22. 09. 2017 o 10:00

11533_biela_pastelka_01.jpgBiela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.


Viac
TRIK - POHÁNKOVÁ KRÁSA

Tvorivá dielňa 

23. 09. 2017 o 16:00

5,00 €

11582_pohanka.jpgTvorivá dielňa pre verejnosť, na ktorej budeme vyrábať náušnice z pohánky a korálikmi vyšívanú brošňu s kabošom. Na TD je potrebné sa prihlásiť na tel. čísle 0911949678 do 20.9.2017, počet účastníkov je obmedzený. Poplatok je 5,00 €. TD sa uskutoční v koncertnej sále KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.

Viac
KONKURZ - FS SABINOVČAN

Tanec 

25. 09. 2017 o 18:00

11583_konkurz_fs_sabinovcan.jpgMestské kultúrne stredisko v Sabinove vyhlasuje výberové konanie vo FS Sabinovčan na pozíciu - tanečník/tanečníčka, spevák/speváčka, muzikant/muzikantka. Kultúrny dom Orkucany.

Viac
47. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ FESTIVAL IVANA SOKOLA

Hudba 

25. 09. 2017 o 19:30

11578_47._mof_ivana_sokola.jpgMsKS a Štátna filharmónia Košice vás pozývajú na organový koncert umelca Christiana Schmitta z Nemecka. Koncert sa uskutoční vo Farskom kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Viac
O NEPOSLUŠNÝCH KOZLIATKACH

Divadlo 

30. 09. 2017 o 16:00

1,00 €

11584_30.9.2017_-_o_neposlusnych_kozliatkach.jpgPopoludnie s bábkovou rozprávkou, tvorivou dielňou a hrami pre deti a ich rodičov. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č.100, Sabinov. Predpredaj vstupeniek v KC Na korze, Námestie slobody č. 62, Sabinov. Vstupné na osobu je 1,00 €.


Viac
ROCKOVÁ BEERMOVKA 7

Hudba 

11. 11. 2017 o 18:00

3,00 €

11586_rockova_beermovka_7.jpgMsKS v Sabinove Vás pozýva na rockový koncert piatich skupín. Vstupné: 3 €. Kultúrny dom Orkucany.

Viac

Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)