Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

„CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY“ - mená ocenených porotou

Iné 

„CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY“ Vyhodnotenie 8. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže - jún 2024. Pod názvom „Reprodukcia (môže byť aj parafráza) krajiny podľa voľného výberu z dejín výtvarného umenia”.

I. kategória – materské školy  
1. miesto: Alžbeta Palenčárová - MŠ Švermová 1, Sabinov
2. miesto: Gregor Karaffa - MŠ 9. Mája, Sabinov
3. miesto: Alex Kamenec - MŠ 9. Mája, Sabinov

                         
II. kategória – 1.-4. ročník ZŠ     
1. miesto: Sabína Krajčovičová - ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou
2. miesto: Sofia Minčíková - ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou
3. miesto: Alžbeta Šuflitová - ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou       


III. kategória – 5.-9. ročník ZŠ
1. miesto: Malvína Bartková - ZŠ Ul. 17. novembra, Sabinov
2. miesto: Viktória Rusinková - ZŠ Ul. 17. novembra, Sabinov
3. miesto: Rút Perátová - CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov
3. miesto: Damián Budzák - SZŠ s MŠ Námestie slobody, Sabinov


IV. kategória – ZUŠ (prípr. štúdium, 1.-4.roč. ZŠ)
1. miesto: Lujza Valková - ZUŠ Ľubotice
2. miesto: Ivanka P. Dlugošová - ZUŠ Sabinov
2. miesto: Daniil Poliakov - ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok 
3. miesto: Júlia Ondová - ZUŠ Košice
3. miesto: Kristínka Kuročková - ZUŠ Michalovce


V. kategória – ZUŠ (5.-9. roč. ZŠ)
1. miesto: Ema Kohl - ZUŠ Košice
1. miesto: Anna Zhiglii - SZUŠ Dama, Prešov
2. miesto: Sofia Gibeľová - ZUŠ Bardejov
2. miesto: Lea Harcsová - SZUŠ Dama, Prešov
3. miesto: Lea Lazorová - ZUŠ Sabinov
3. miesto: Miriam Mihalčinová - ZUŠ Bardejov


Cena poroty: Karolína Dašeková - ZUŠ Košice Jantárová
Čestné uznanie: Mária Sováriová Soósová - ZUŠ Košice Kováčská

Galéria: