Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

„CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY“ - mená ocenených porotou

 

CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY - Vyhodnotenie 6. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže - jún 2022. Téma: „SVET JE KRÁSNY“.

I. kategória – materské školy  

 

1. miesto : Viola Hájková, 6r., MŠ Nerudova 711, 392 01 Soběslav

2. miesto : Veronika Panská, 6r., MŠ Nerudova 711,392 01 Soběslav

3. miesto : Terézia Ščurková, 6r., ZŠ s MŠ Štúrová 3, Stará Ľubovňa

                              

II. kategória – 1.-4. ročník ZŠ     

 

1. miesto : Bianka Baranová, 10r., ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

2. miesto: Katarína Dudiaková, 8r., ZŠ s MŠ Štúrová 3, Stará Ľubovňa

3. miesto: Larisa Klimešová, 8r., ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

                            

III. kategória – 5.-9. ročník ZŠ

 

1. miesto: Noemi Mitriková, 12r., ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

2. miesto: Zoja Karnišová, 14r., Súkromná ZŠ v Sabinove

3. miesto: Klára Měchurová, 14r., ZŠ E. Beneše, Soběslav

 

IV. kategória – ZUŠ (prípr. štúdium, 1.-4.roč. ZŠ)

 

1. miesto: Lukáš Mihok, 9r., ZUŠ Sabinov

2. miesto: Tatiana Mertová, 10r., ZUŠ Kováčska 43, Košice

3. miesto: Kristína Nociarová, 8r., ZUŠ J.Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

 

V. kategória – ZUŠ (5.-9. roč. ZŠ)

 

1. miesto: Liliana Novobilská, 12r., ZUŠ A. Cigera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

2. miesto: Petra Sakslová, 17r., ZUŠ ZUŠ Kováčska 43, Košice

3. miesto: Veronika Priadková, 13r., ZUŠ Kováčska 43, Košice

Cena poroty

Matúš Duda, ZŠ 17.novembra Sabinov

Galéria:

Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)