Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Mestská knižnica získala prostriedky na nákup kníh

 

01.10.2021. 09:00

Mestská knižnica získala prostriedky na nákup kníh

V marci sa Mestská knižnica zapojila do grantovej výzvy FPU v podprograme ,,Akvizícia knižníc,“ v ktorom sme žiadali finančné prostriedky na nákup kníh. MsKS v Sabinove bolo úspešné a projekt „Objavuj svet s knihami“ bol podporený sumou 1500€. Vďaka týmto financiám sme mohli zakúpiť nové tituly rôznych žánrov pre našich čitateľov. Dopĺňanie knižničného fondu novými titulmi je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania každej knižnice, preto pevne veríme, že neustále rozširovanie knižničného fondu priláka do knižníc nielen starých, ale aj nových čitateľov.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria: