Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

TRITIUS - KNIŽNIČNÝ ONLINE KATALÓG

 

09.03.2020. 08:00

Mestská knižnica dáva do pozornosti novú službu čitateľom - online katalóg Tritius - vyhľadávanie knižničných titulov: https://sabinov.tritius.sk/

Nájdete tu všetky knihy z fondu knižnice aj so statusom dostupné alebo vypožičané s možnosťou prihlásenia sa pomocou registračného čísla preukazu /prípadne ak nám zadáte Váš e-mail/ a dátumu narodenia. S touto službou budete môcť zistiť, či je Vami žiadaná kniha v knižnici alebo požičaná, príp. si ju rezervovať.KNIŽNIČNÝ SYSTÉM TRITIUS

Od januára 2020 prechádza Mestská knižnica v Sabinove na knižničný softvér najnovšej generácie Tritius. Je od dodávateľa, ktorého systémy sú v súčasnosti najrozšírenejšie v ČR a SR.

Knižničný systém Tritius je moderný, plne webový systém, ktorý má potenciál slúžiť knižnici ďalšie desaťročia. Je navrhnutý pre evidenciu ľubovoľných dokumentov v akejkoľvek zbierke. Systém je použiteľný odkiaľkoľvek / z domu, terénu... / a v každom čase počas celého roka. Má prehľadný webový katalóg podporovaný všetkými bežnými webovými aplikáciami s podporou mobilných zariadení / tablet, mobil... /. Svoj vzhľad preto prispôsobuje veľkosti zobrazovacieho zariadenia. Jednoduché vyhľadávanie je základnou a najdôležitejšou funkciou katalógu pre verejnosť.

Nové nástroje:

- webový on-line katalóg

- možnosť používateľa vytvoriť si svoje konto a spravovať si ho

- používateľ si môže pozrieť aké knihy má požičané a kedy mu uplynie výpožičná doba

- cez vytvorené konto možnosť predĺženia výpožičnej doby, rezervácie dokumentu, MVS

- možnosť zaslania pripomienky pred uplynutím výpožičnej doby a zasielania upomienok

a ďalšie možnosti

Knižnice v súčasnosti menia svoju rolu. Stávajú sa z nich vzdelávacie a kultúrne centrá, ktoré združujú používateľov ich služieb podľa záujmov, ktoré zaznamenáva a odporúča používateľovi vhodné tituly. Knižničný systém Tritius prepája čitateľa, knižnicu a poskytovateľov obsahu. Tieto vlastnosti Tritia zvyšujú atraktivitu knižníc a ich návštevnosť.

Galéria: