Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZAKÚPENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA PRE DFS SABINÍK

Iné 

ZAKÚPENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA PRE DFS SABINÍK
Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo verejnoprospešných účelov. Začiatkom roka sa Mestské kultúrne stredisko v Sabinove zapojilo do Výzvy poslancov PSK na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2024, kde bolo so svojou žiadosťou úspešné. Zámerom projektu bolo zakúpenie materiálneho vybavenia pre Detský folklórny súbor Sabiník. V rámci realizácie projektu sme investovali do nákupu krojových odevov a obuvi pre chlapcov a dievčatá. Konkrétne ide o krojové klobúky, chlapčenské krojové lajblíky a dievčenské krojové súčasti (lajblík, sukňa, zástera). Tieto odevy sú inšpirované krojom pochádzajúcim z obce Krivany. Folklórnu obuv tvorili chlapčenské a dievčenské čižmy. Za podporu projektu chceme poďakovať poslancom PSK, pánovi primátorovi mesta Sabinov, Michalovi Repaskému a pánovi poslancovi Marekovi Hrabčákovi. 
,,Projekt je podporený z rozpočtu PSK“. 

Galéria: