Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cyklické

 

Sabinovský autorský a recitátorský máj - literárna súťaž recitátorov a mladých autorov
- koná sa každoročne v mesiaci máji pri príležitosti výročia narodenia spisovateľky      Jolany Cirbusovej
- prihlásiť sa môžu žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí
- súťaži sa v kategóriách : prednes / próza, poézia /
                                          vlastná tvorba / próza, poézia /

Sabinovský Čim - Čim - mestská prehliadka v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy detí sabinovských MŠ
- každoročne sa koná v mesiaci marci
- predchádzajú jej školské kolá v materských školách

Noc s Andersenom - rozprávková noc v knižnici plná čítania, súťaží a zábavy
- koná sa každoročne v rámci Týždňa slovenských knižníc pri príležitosti výročia narodenia H. CH. Andersena
- prihlásiť sa môžu žiaci I. stupňa ZŠ podľa vopred určených kritérií

Sabinovský čitateľský maratón - reťazové čítanie žiakov sabinovských škôl a dospelých
- každoročne sa koná v mesiaci októbri

Z posledných ročníkov podujatí