Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

BIELA PASTELKA

Iné 

21. 09. 2018 o 10:00

PREČO KRESLÍME BIELOU PASTELKOU?
Mnohým ľuďom pripadá kreslenie bielou pastelkou nezmyselné – takúto kresbu predsa nikto nevidí! Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska však už 17 rokov dokazuje, že aj ona zmysel má. Ide totiž o pomyselnú kresbu, do ktorej sa zapája stále viac a viac tých, ktorým nie je život nevidiacich a slabozrakých ľahostajný. Aj tento rok môže každý z nás chytiť bielu pastelku a do celkového obrazu prispieť pár ťahmi. Spoločne tak nakreslíme obraz našej spoločnosti a jej ochoty pomáhať ľuďom so znevýhodnením. Každý rok sa vďaka tomu Slovensko ukáže v úžasnom svetle. Vo svetle, ktoré je pre ľudí s poruchou zraku pomocníkom na ich ceste. 

PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ, ŽE TO NETREBA VIDIEŤ AŽ TAK ČIERNO
Piatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. Spomienkou na ne vám bude malá spinka v tvare bielej pastelky. V Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a na Námestí sv. Egídia v Poprade budú pre vás od 10:00 do 17:00 pripravené informačné stánky, kde si vďaka simulačným okuliarom budete môcť vyskúšať, ako „vidia“ ľudia s poruchou zraku, prejsť sa s bielou palicou, napísať si niečo v Braillovom písme či oboznámiť sa s kompenzačnými a optickými pomôckami, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú v každodennom živote.
 
Vďaka spoločnosti Novartis budú mať v Poprade všetci dospelí možnosť nechať si zmerať vnútroočný tlak, ktorého privysoké hodnoty sú jedným z príznakov glaukómu (ochorenia zvaného zelený zákal), v Prešove budú popri tom oční lekári kontrolovať aj stav sietnice a jej jednotlivých vrstiev. Naši pracovníci budú binokulárnym autorefraktometrom zisťovať zrakové parametre detí od troch do šiestich rokov
Ak ste knihomoľ a radi by ste mali všetko latinkou čierne a Braillom biele na bielom, určite príďte do prešovskej knižnice prelistovať si knižky o a pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Výnos verejnej zbierky bude použitý na:
  • podporu aktivít, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomáhajú začleniť sa do bežného života,
  • špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, kurzy Braillovho písma, práce s rôznymi kompenzačnými pomôckami, sebaobsluhy a pod., 
  • oboznamovanie verejnosti s možnosťami riešenia problémov nevidiacich a slabozrakých ľudí.

POMÔCŤ MÔŽETE UŽ TERAZ
Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete až do 31. decembra, a to on-line darom cez www.darujme.sk, zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti Orange, Telekom a O2, príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo viacerých inštitúciách (napr. v školách, úradoch či firmách).

Ďakujeme, že nás vidíte. 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)