Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

BOL RAZ JEDEN KRÁĽ

Literárne pásmo 

04.10.2022. 09:30

BOL RAZ JEDEN KRÁĽ - Literárne pásmo o živote a tvorbe štúrovského básnika Janka Kráľa venované Roku odkazu štúrovcov pre žiakov ZŠ 17. novembra.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)