Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY

Iné 

10.03.2023. 08:00

CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY Zuš Sabinov a MsKS Sabinov vyhlasujú 7. ročník výtvarnej súťaže „Csontváryho túlavé topánky“ - pod názvom „KRAJINA“. Výtvarná súťaž nesie meno sabinovského rodáka, maliara a milovníka prírody Michala Teodora Kosztku Csontváryho. Tento rok si pripomíname 170. výročie jeho narodenia. Termín uzávierky je do 15.5.2023. práce je potrebné doručiť na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Ul. J. Borodáča 18, 083 01 Sabinov, poštou alebo osobne. Podrobnejšie informácie nájdete v propozíciach.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)