Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

DNI SABINOVA

Iné 

09. 06. 2018 o 13:00

DNI SABINOVA - Mesto Sabinov a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Vás srdečne pozývajú na Dni Sabinova 2018.


PROGRAM:

9. jún (sobota):
13.00 - 17.30 h - HISTÓRIA OŽÍVA - Kráľovská cesta nášho mesta Sabinov. Ukážka historických bojov a vojenského tábora z 15. storočia, ktorú predstaví vojenské združenie priateľov histórie vojenstva, šermu a pouličného divadla Via Cassa z Košíc. Záhrada pri evanjelickom kostole. Vstup voľný.

18.00 h - LETNÁ HARMÓNIA - Koncert sopranistky Michaely Várady Hausovej, barytonistu Šimona Svitka a Ženského zboru Českého spolku v Košiciach. Koncert finančne podporil Prešovský samosprávny kraj. Evanjelický kostol. Vstupné 5 €.


10. jún (nedeľa):
18.00 h - VŠETKO JE DOBRE TAK! - Premiéra divadelnej komédie na motívy hry Eduarda Rovnera Vráť sa do hrobu, mama v podaní Sabinovskej ochotníckej scény. Vstupné 5 €. Kinosála MsKS.


11. jún (pondelok):
17.00 h - SOĽ NAD ZLATO - Popoludnie s bábkovou rozprávkou a tvorivou dielňou pre deti v podaní divadelného súboru Halabala pracujúcom pri MsKS. Vstupné: 1 €. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100.

18.00 h - VŠETKO JE DOBRE TAK! - Repríza divadelnej komédie na motívy hry Eduarda Rovnera Vráť sa do hrobu, mama v podaní Sabinovskej ochotníckej scény. Vstupné 5 €. Kinosála MsKS.


12. jún (utorok):
18.00 h - SABINOV NA HISTORICKÝCH POHĽADNICIACH - Literárno – hudobný večer spojený s uvedením do života knihy Jozefa Mika.
              - Účinkujú: B. Ferancová, T. Hajzušová ml., S. Franková, A. Hitríková, J. Bak, R. Pechanec a Š. Hajzuš ml. Kinosála MsKS. Vstup voľný.


13. jún (streda):
10.00 - 16.30 h - SABINOV V ARCHÍVNYCH DOKUMENTOCH ALEBO ČO SA SKRÝVA V DÁVNYCH LISTINÁCH? - Výstava originálov listín a artefaktov Krajského archívu a Krajského múzea v Prešove týkajúcich sa vývoja a chodu mesta Sabinov a kroník mesta a inštitúcií v meste Sabinov. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.

19.00 h - GALAVEČER SPOJENÝ S UDEĽOVANÍM CENY MESTA SABINOV A CENY PRIMÁTORA MESTA SABINOV
              - Účinkujú: TOP - big band, B. Ferancová, T. Hajzušová ml., S. Franková, A. Hitríková, J. Bak, O. Nehila, R. Pechanec a Š. Hajzuš ml. Kinosála MsKS - vstup na pozvánky.


14. jún (štvrtok):
8.00 - 18.00 h - BOL RAZ JEDEN SABINOV... A STEFANUS DESSEWFFY, SABINOVSKÝ DONÁTOR PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA - Výstava kópií listín a artefaktov Krajského archívu a Krajského múzea v Prešove týkajúcich sa vývoja a chodu mesta Sabinov spojená s prednáškami. Múzeum bašta. Vstup voľný.

11.00 h - SABINOV A OKOLIE OČAMI ANDRZEJA MEŻERYCKEHO - Otvorenie stálej výstavy fotografií nositeľa Ceny mesta, bývalého riaditeľa partnerského kultúrneho centra Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego v Siedlciach. Centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, Námestie slobody č. 62. Vstup voľný.


15. jún (piatok):
8.30 h - SABINOVSKÉ LITERÁRNE OSOBNOSTI - Prednáška doc. Nadeždy Jurčišinovej o literárnych osobnostiach Sabinova, ktoré žili a pôsobili v Sabinove a pripomínajú si v tomto roku životné jubileum - v spolupráci s katedrou histórie PU v Prešove o:
Bohušovi /Bohuslavovi/ Nosák-Nezabudovi - slovenskom básnikovi štúrovskej generácie, národnom buditeľovi, (* 1818 - † 1877), pripomíname si 200. výročie narodenia
Jánovi Prídavkovi - redaktorovi, publicistovi, prekladateľovi (* 1918 - † 1983), pripomíname si 100. výročie narodenia
Jánovi Cukerovi - miestnom básnikovi (* 1828 - † 1900), pripomíname si 190. výročie narodenia. Určené stredoškolákom a žiakom deviatych ročníkov ZŠ. Kinosála MsKS. Vstup voľný.

9.00 h - PENTAPOLITANA - 18. ročník súťaže stredoškolákov v netradičných športových disciplínach. Areál Spojenej školy v Sabinove, SNP č. 16. Vstup voľný.

10.00 h - „CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY“ - Vyhodnotenie 4. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže a vernisáž žiackych prác. Výstava potrvá do 31.8.2018. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.


16. jún (sobota):
9.00 h - JARMOČNÁ ŠTVORHRA. Tenisové kurty Športového areálu v Sabinove. Vstup voľný.

9.00 h - MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ INTERNACIONÁLOV. Futbalové ihrisko Športového areálu v Sabinove. Vstup voľný.

10.00 - 16.00 h - UMELECKÝ BAZÁR - prezentačná výstava umeleckých a remeselných prác umelcov zo Sabinova a okolia. Park pri KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.


17. jún (nedeľa):
16.30 h a 19.00 h - „A BEZ ŽENOCH ŠE MI DOMU ŇEVRACAJCE!“ - Premiérový program k 35. výročiu FS Sabinovčan spojený s výstavou krojov. Kinosála MsKS. Vstupné 5 €.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)