Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE

Tvorivá dielňa 

10.02.2020. 09:00

1,50 €

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE - Výroba fašiangových masiek, tvorivé dielne pre deti z MŠ a žiakov ZŠ, ktoré sa budú konať v dňoch 10.2. - 14.2. Na TD je potrebné sa prihlásiť na t. č. 0911949678. Vstupné: 1,50 €. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody  č. 100.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)