Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

MsKS sa snaží získavať finančné prostriedky...

Iné 

02.07.2019. 08:00

MsKS sa snaží získavať finančné prostriedky...

MsKS v Sabinove ako príspevková organizácia mesta sa neustále snaží získavať finančné prostriedky prostredníctvom rôznych výziev a zapojení sa do projektov. Vo februári sa MsKS zapojilo do výzvy PSK, kde MsKS žiadalo financie na nákup krojov a krojového vybavenia pre DFS Sabiník. Premiérový program pri príležitosti 30. výročia vzniku „V našej chiži“ bol podporený sumou 2000 €. 

V marci sme sa zas zapojili do grantovej výzvy FPU v rámci podprogramov Akvizícia knižníc a Komplexná infraštruktúra knižníc. V prvom podprograme sme žiadali o financie na nákup kníh a boli sme úspešní. Fond na podporu umenia nám schválil projekt „Kniha do každej ruky“ a Mestská knižnica získala 3000 € na nákup nových kníh. V druhom podprograme sme žiadali grand na nákup moderného knižničného softvéru, ale bohužiaľ, tento projekt nám FPU nepodporil.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)