Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

NÁBOR - REAL STREET

Iné 

18.09.2019. 16:00

Tanečná skupina REAL STREET prijíma nových členov.
Nábor sa bude konať každú stredu v septembri od 04.9.2019 od 16.00 h do 17.00 h v MsKS.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)