Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

PREDSTAVENIE KNIHY „ILONCSI“

Beseda 

17.02.2020. 12:30

Prezentácia knihy ILONCSI - Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej, ktorá sa uskutoční dňa 17.2. (pondelok) o 12.30 h v Mestskej knižnici. Vstup voľný.

Denník Ilony Andrássyovej sa našiel pri rekonštrukčných prácach v niekdajšom kaštieli Czirákyových. Obsahoval listy, poznámky a fotografie, ktoré dnes uchováva Umelecké a historické múzeum Flórisa Rómera v Győri.

Denník je unikátnym pohľadom aristokratky, zdravotnej sestry, no najmä citlivej a vzdelanej ženy na udalosti prvej svetovej vojny. Je odrazom doby v ktorej bol písaný. Ukazuje zložité politické pomery v Európe, ako aj Rakúsko-Uhorsku. Vykresľuje komplikované národnostné, etnické ako aj náboženské vzťahy v monarchii, ktoré vypuknutie svetového konfliktu len skomplikuje.

Denník Ilony Andrássyovej je jedným z najsilnejších svedectiev z obdobia prvej svetovej vojny. Pre slovenského čitateľa je zaujímavý nielen svojim jedinečným príbehom, ale aj faktom, že veľká časť udalostí, ktorých sa týka sa odohrala na území dnešného Slovenska.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)