Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

PROJEKT „S KNIHOU ZA POZNATKAMI I ZÁŽITKAMI“ UKONČENÝ

Projekt 

12. 02. 2018 o 10:00

V roku 2017 získala Mestská knižnica v Sabinove dotáciu z Fondu na podporu umenia na nákup novej literatúry. Z verejných zdrojov podporil fond náš projekt „S knihou za poznatkami i zážitkami“ v celkovej výške 2 500 €.
Vďaka tejto štedrej podpore FPU pribudlo v knižnici koncom roka 2017 a v januári t.r. 
254 nových kníh z oblasti náučnej literatúry a beletrie pre dospelých čitateľov, ale aj pre deti a mládež. Spolufinancovanie MsKS reálne predstavovalo 305,73 € (28 kníh). Pri výbere novej literatúry sme vychádzali z potrieb a požiadaviek našich čitateľov. Ďakujeme Fondu na podporu umenia za to, že nám svojím rozhodnutím umožnil obohatiť knižničný fond o ďalšiu novú literatúru.

Zakúpené knihy podľa skupín:
- deti - krásna literatúra: 78 ks
- deti a mládež - náučná literatúra: 23 ks
- dospelí - náučná literatúra: 52 ks
             - beletria: 101 ks
            
                 "Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)