Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

SABINOV MÁ TALENT

Iné 

14.12.2023. 18:00

SABINOV MÁ TALENT  Máš spevácky, tanečný, recitátorský alebo iný výnimočný talent ? Príď sa predviesť a ukáž, čo je v tebe! 
Súťažné kategórie: žiaci 1. stupňa ZŠ
                             žiaci 2. stupňa ZŠ
                             študenti stredných škôl
                             dospelí
Prihlásiť sa môžete do 20.11.2023 u organizačnej vedúcej , pani Mgr. Janette Rákošovej na  tel. č. 0903 430 554, emailom zut@kulturnestredisko.sk alebo osobne v MsKS na 2. poschodí č. dverí 21 v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h. Podujatie sa uskutoční  14.12.2023 (štvrtok) o 18.00 h v  kinosále MsKS Sabinov.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)