Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

SABINOVSKÉ LITERÁRNE OSOBNOSTI

Iné 

15. 06. 2018 o 08:30

SABINOVSKÉ LITERÁRNE OSOBNOSTI - Prednáška o literárnych osobnostiach Sabinova, ktoré žili a pôsobili v Sabinove a pripomínajú si v tomto roku životné jubileum s doc. Nadeždou Jurčišinovou z katedry histórie FF PU v Prešove. Venovaná bude:


Bohušovi /Bohuslavovi/ Nosák-Nezabudovi - slovenskom básnikovi štúrovskej generácie, národnom buditeľovi, (* 1818 - † 1877), pripomíname si 200. výročie narodenia.

Jánovi Prídavkovi - redaktorovi, publicistovi, prekladateľovi (* 1918 - † 1983), pripomíname si 100. výročie narodenia.

Jánovi Cukerovi - miestnom básnikovi (* 1828 - † 1900), pripomíname si 190. výročie narodenia.


Určené stredoškolákom a žiakom deviatych ročníkov ZŠ.

Kinosála MsKS. Vstup voľný.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)