Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

SABINOVSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN

Iné 

18.10.2022. 08:30

MsKS v Sabinove a Mestská knižnica B. N. Nezabudova v Sabinove  pozývajú verejnosť na

Sabinovský čitateľský maratón
dňa 18.10.2022 od 8.30 h

Téma: spisovateľka Elena Čepčeková – 100. výročie narodenia.
Mestská knižnica.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)