Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

VO VIANOČNEJ DIELNIČKE

Tvorivá dielňa 

12.12.2019. 10:00

VO VIANOČNEJ DIELNIČKE - Tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ Uzovský Šalgov - výroba vianočnej dekorácie. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)