Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJETKU MESTA SABINOV - stánky kúpalisko

Iné 

30. 01. 2018 o 08:00

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta Sabinov v správe MsKS:

- predajné plochy č. 1 až 7 v areáli Mestského kúpaliska v Sabinove, ktorých lokalizácia je rámcovo vymedzená v grafickej prílohe. Záujemcovia môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 09.03.2018.

Kompletné znenie zámeru a vzor zmluvy nájdete v sekcii Obchodné verejné súťaže.


Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)