Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

OZNAMY O PRESŤAHOVANÍ MsKS A MESTSKEJ KNIŽNICE

Iné 

25. 08. 2017 o 00:00

Mestské kultúrne stredisko  v Sabinove oznamuje, že  v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie  budovy sa jeho kancelárske  priestory presťahovali do budovy  Kultúrneho centra Na korze na  Námestí slobody č. 100 (bývalé  Piaristické gymnázium) - na poschodí, kde Vám  budeme k dispozícii od septembra.  Naše opätovné presťahovanie  Vám včas oznámime. 

Pracovný čas

PONDELOK - PIATOK      08.00 - 16.00


Zároveň  týmto oznamuje, že Kino Torysa  z dôvodu rekonštrukcie nebude  v prevádzke.


Mestská knižnica oznamuje svojim  čitateľom, že kvôli rozsiahlej  rekonštrukcii celej budovy MsKS  dočasne presťahovala časť svojho  fondu a bude poskytovať výpožičné  služby v budove Kultúrneho  centra Na korze na Námestí  slobody č. 100 (bývalé Piaristické  gymnázium) - na poschodí. Znovuotvorenie  knižnice v pôvodných priestoroch  včas oznámime.

Výpožičný čas
PONDELOK                     9.00  17.00
UTOROK                pre verejnosť ZATVORENÉ
STREDA                        10.00 - 18.00
ŠTVRTOK                       9.00 - 17.00
PIATOK                          9.00 - 17.00


Ďakujeme za pochopenie.


http://www.sabinov.sk/mestsky-urad/1399-rekonstrukcia-mestskeho-kulturneho-strediska-v-sabinove.html

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)