Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Najbližšie podujatia

05. 04. 2019

10:00

Výstava 

SABINOV OČAMI DETÍ

25. 04. 2019

08:00

Iné 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBE ...

28. 04. 2019

17:00

Hudba 

SABINOVSKÁ HUDOBNÁ JAR - MUS ...

29. 04. 2019

09:30

Iné 

LES UKRYTÝ V KNIHE

30. 04. 2019

15:30

Hudba 

SLÁVIČEK MŠ
Všetky podujatia