Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Aktuálne podujatia

Aktuality

Najbližšie podujatia

21. 02. 2024

10:00

Film 

NOEMOVA ARCHA

22. 02. 2024

10:00

Iné 

ILUSTRUJEM, ILUSTRUJEŠ, ILUST ...

23. 02. 2024

09:00

Beseda 

BESEDA S DÁVIDOM DZIAKOM

27. 02. 2024

10:00

Iné 

S BAMBUĽKAMI ZA KNIHAMI

09. 03. 2024

19:00

Iné 

SILNÉ REČI
Všetky podujatia