Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Najbližšie podujatia

12. 11. 2018

08:00

Iné 

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJE ...

14. 11. 2018

06:44

Iné 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBE ...

14. 11. 2018

10:00

Výstava 

ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

21. 11. 2018

15:00

Tvorivá dielňa 

KORZO KLUB

22. 11. 2018

17:00

Hudba 

PORTRÉTY
Všetky podujatia