Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Oscarové mesto Sabinov 2012

Projekt 

02. 10. 2012

Vrámci programu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 podporilo Ministerstvo kultúry SR projekt Oscarové mesto aj v tomto roku.

Pripravovanou aktivitou je filmová prehliadka snímok nakrúcaných na východnom Slovensku, podujatie Oscarová noc, ktoré bude tentoraz venované predovšetkým filmovým tvorcom a ďalšie sprievodné podujatia.