Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „Csontváryho túlavé topánky“

Iné 

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „Csontváryho túlavé topánky“ 8. ročník výtvarnej súťaže na tému: „Reprodukcia (môže byť aj parafráza) krajiny podľa voľného výberu z dejín výtvarného umenia”. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci MŠ, ZŠ a ZUŠ zo Slovenska.Termín uzávierky je do 13.5.2024.

Galéria: