Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Tvorcovia a účinkujúci

Film 

 

Námet: Ladislav Grosman

Scenár: Ladislav Grosman, Ján Kadár, Elmar Klos

Kamera: Vladimír Novotný

Architekt: Karel Škvor

Hudba: Zdeněk Liška
Pomocná réžia: Juraj Herz

Réžia: Ján Kadár, Elmar Klos


Účinkujú: 

Ida Kaminská / Rozália Lautmanová

Jozef Kroner / Tóno Brtko

František Zvarík / Markus Klokocký

Hana Slivková / Evelína

Martin Hollý st. / Kucharský

Elena Zvaríková - Pappová / Ružena

Martin Gregor / holič Katz

Adam Matejka / Piti Báči

Mikuláš Ladižinský / Marián Peter

Alojz Kramár / Balko Báči

Eugen Senaj / tlačiar Blau

František Papp / Andorič

Gita Mišurová / Andoričová

Lujza Grossová / Eliášová

Tibor Vadaš / trafikant