Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

BOL RAZ JEDEN SABINOV... a Stefanus Dessewffy, sabinovský donátor piaristického gymnázia 14.6.2018

Výstava