Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

STRETNUTIE S POETKOU MARGITOU ŠURINOVOU A ILUSTRÁTORKOU MGR. ANTÓNIOU IĽKIVOVOU 7.6.2011

Beseda 

Galéria: