Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

XXIX. ROČNÍK SABINOVSKÝ AUTORSKÝ A RECITÁTORSKÝ MÁJ

Iné 

Galéria: