Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Z histórie

 

  • pred   I. svetovou   vojnou existovalo v Sabinove niekoľko knižníc / mestská verejná, čitateľského spolku, 3 školské a knižnica piaristického gymnázia / vlastnili vo svojich fondoch spolu približne   3 500 zväzkov
  • na základe rozhodnutia vládneho komisára z 11.5.1940 bola v Sabinove zriadená obecná knižnica
  • v 50 – tych   rokoch bola knižnica umiestnená v budove bývalej banky a mala vo svojich fondoch 1 500 zväzkov kníh   a evidovala   viac ako 600 čitateľov / 1951/
  • v   roku 1955 sa začal písať prvý prírastkový zoznam a knižnica začala pracovať na profesionálnej báze
  • v roku 1960 bola Okresná knižnica zreorganizovaná na Mestskú ľudovú knižnicu. Ako stredisková knižnica mala svoje pobočky v 11 obciach v okolí Sabinova
  • v r.1975 sa po generálnej oprave budovy bývalého piaristického gymnázia knižnica opäť vrátila do pôvodných priestorov.
  • od   r. 1986   sa stala   organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska, metodicky patrila ďalej do pôsobnosti Okresnej knižnice v Prešove
  • v roku 1990 prestala plniť funkciu strediskovej knižnice
  • v roku 1999 sa knižnica presťahovala do priestorov Mestského kultúrneho strediska, nakoľko budovu bývalého piaristického gymnázia reštituovala Rehoľa piaristov na Slovensku
  • od 1.1. 2022 nesie názov po štúrovskom básnikovi a národnom buditeľovi, Bohušovi Nosákovi Nezabudovi, ktorý v Sabinove prežil posledných desať rokov svojho života

         

   

Vchod do bývalej budovy knižnice