Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Aktuálne

Iné 

PODUJATIA NA MESIAC FEBRUÁR - MAREC


27.II.   -25.III.            ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE

                                   Výstava zberateľských exponátov organizovaná CVČ Sabinov

                                   v priestoroch knižnice.


10.III .                       GUĽKO BOMBUĽKO V KNIŽNICI

 9.30                          Informačná výchova o knihách a   knižnici pre deti MŠ Jakubovany.


  12.III.                       Z DOBŠINSKÉHO KAPSY

  9.30                         Rozprávanie o živote Pavla Dobšinského   spojené s čítaním                                            rozprávok pre II. stupeň  ZŠ Pečovská Nová Ves.

 

13.III.                        SLÁVNE TEXTY SLÁVNYCH PIESNÍ

 9.30                     Zážitkové podujatie o hudobných štýloch a najznámejších        slovenských   textároch   pre žiakov II. stupňa   Spojenej školy.      

 

17.III.                          26. SABINOVSKÝ ČIM-ČIM

15.30                        Mestská prehliadka v prednese pôvodnej slovenskej poézie       a prózy detí sabinovských materských škôl. Koncertná sála KC Na korze.

 

 

20.III.                         STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI

                                   Rozširujúce podujatie podľa knihy E. Petišku pre II. stupeň ZŠ

                                   Pečovská Nová Ves.

 

23.III.                          AKO SI KOHÚTIK A SLIEPOČKA CHCELI POSTAVIŤ DOMČEK

11.00                           Zážitkové čítanie   pre žiakov I. stupňa   Spojenej školy.

      

 

24.III.                          AKO SI KOHÚTIK A SLIEPOČKA CHCELI POSTAVIŤ DOMČEK

10.30                      Zážitkové čítanie   pre žiakov I. stupňa   Spojenej školy – 2. skupina.

 

 27.III.                         NOC S ANDERSENOM

 17.30                   11. noc v knižnici plná dobrodružstiev, zábavy a rozprávok venovaná rozp rávkarovi H .Ch. Andersenovi tentoraz na tému: Naši domáci miláčikovia.

 

31.III.                          LEONARDO,   KOCÚR Z ULICE

 8.00                            Zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho   pre 1.-2. ročník ZŠ

                                   Ľutina.