Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Aktuálne

Iné 

                         

KULTÚRA NA MESIAC  SEPTEMBER 2023

 

MESTSKÁ KNIŽNICA   BOHUŠA NOSÁKA NEZABUDOVA

 

 

12.IX.       ŽIVOT SO „ SLADKOU CHOROBOU “

15.00 Beseda s diabetologičkou MUDr. Martinou Merčiakovou o cukrovke, 

   jej predchádzaní a nových trendoch liečby určená seniorom a laickej 

   verejnosti.

            

 

26.IX.  S BAMBUĽKAMI ZA KNIHAMI

10.00 Septembrové stretnutie mamičiek a ich detičiek v knižnici 

 s rozprávkami, súťažnými úlohami a tvorivými aktivitami.