Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Aktuálne

Iné 

Podujatia knižnice na mesiac máj     15.V.         36. SABINOVSKÝ AUTORSKÝ   A RECIÁTORSKÝ MÁJ  

     8.30           Literárna súťaž recitátorov a mladých autorov.   Priestory MsKS

 

      17.V.        PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

     10.00        Slávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom CZŠ

     

      21.V.        PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

      10.00       Slávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom CZŠ

 

      21.V.        ĎAKUJEM TI , MAMIČKA...

      14.00       Pozdrav detí MŠ Švermova ku Dňu matiek všetkým mamkám a starým

                       mamkám v spolupráci so Senior klubom

 

       23.V.      PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

       10.00      Slávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom  

                       Komenského 1/A

      

       24.V.       PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

       10.00       Slávnostné odovzdávanie čitateľských preukazov žiakom   ZŠ   

                       Komenského  1/B

        

        27.V.      STARÉ GRÉCKE BÁJE A POVESTI

        10.00      Grécka mytológia podľa knihy E. Petišku.  Realizované pre ÚVV v         

                        Sabinove


         31.V.       DEŇ DETÍ V KNIŽNICI

              Príďte si preveriť svoju šikovnosť, bystrosť a kreativitu  pri                           zábavných  a   tvorivých úlohách. Podujatie pre škôlkarov s                           mamičkami a deti I. stupňa ZŠ bude  prebiehať počas celého                         dňa.

 

 

      4.VI.         NENÁSYTNÁ HÚSENIČKA

      10.00        Interaktívne podujatie   pre deti MŠ Ražňany.