Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Ponuka pre školy

 

Literárne pásma


K. Bendová – Básnicky maličkým / pre I. stupeň ZŠ /

Ľ. Podjavorinská – Teta Ľudmila / pre I. stupeň ZŠ /

J. Kráľ – Divný Janko / pre II.stupeň ZŠ /

M. Ďuríčková – O krajine detstva / pre I.stupeň ZŠ /

E. Čepčeková – Slniečko na motúze / pre I.stupeň ZŠ /

J. Pavlovič – O krásnom svete / pre I. stupeň /

D. Hevier – Dokážte prísť k maličkým / pre I.stupeň ZŠ /

P. Dobšinský – Čarovný svet rozprávok / pre I. stupeň ZŠ /

H.CH. Andersen – Nesmrteľný rozprávkar / pre II. stupeň ZŠ /

J. C. Hronský – Zlatý dážď / pre II. stupeň ZŠ /

M. Haľamová – Liečiteľka duší / pre II. stupeň ZŠ /

M. Rúfus – Trinásta komnata / pre II. stupeň ZŠ /

Exupéry – Malý princ pre II. stupeň ZŠ /

Janko Kráľ  - Bol raz jeden Kráľ    / pre II. stupeń ZŠ a SŠ /

Zážitkové čítania


Námorník Kapko Dierka / z knihy J. Navrátila  pre 3. – 4. roč. ZŠ /

Ako Maťkovi a Kubkovi do koliby udrel hrom / z knihy M.Grznárovej pre 2. – 3. roč. ZŠ /

Hľadám lepšiu mamu / z knihy G.Futovej pre  2. – 4. roč. ZŠ /

Naša mama je bosorka /z knihy G. Futovej pre  2. – 4. roč. ZŠ /

Zverinec na siedmom poschodí /z knihy P. Gajdošíka pre  2. - 4. roč. ZŠ /

Môj anjel sa vie biť  /    pre  4. roč. ZŠ /

Guľko Bombuľko a jeho kamaráti /interaktívne predstavenie knižnice pre MŠ

a prvého ročníka ZŠ /

Môj dedko je čerešňa / z knihy Angeli Nanetti pre 3. - 4. roč. ZŠ /

Ako išlo vajce na vandrovku / 1. roč. ZŠ /

Deduško večerníček / z knihy J. Pavloviča pre 1. - 2. roč. ZŠ /

Lesným chodníčkom / 1. - 2. roč. ZŠ /

Dobšinského truhlica / 3. - 5. roč. ZŠ /

Danka a Janka / z knihy M. Ďuríčkovej pre 1. - 2. roč. ZŠ /

Dobrodružstvá včielky Máji / pre 1. roč. ZŠ /

Rozprávky o kohútikovi a sliepočke / pre MŠ a 1. roč. ZŠ /

Ako sme s Ťuktukom ťukťukovali / z knihy P. Karpinského pre 2. - 4. roč. ZŠ /

Čin-čin / z knihy Ľ. Podjavorinskej pre 1. - 2. roč. ZŠ /

O snehuliakovi s horúcim srdcom / z knihy A. Žigovej pre MŠ a 1. roč. ZŠ /

Zmätené dvojičky zo slepej uličky / z knihy G. Futovej pre 7. - 9. roč. ZŠ /

Tri múdre kozliatka / z knihy J. C. Hronského pre 1. - 3. roč. ZŠ /

Soľ nad zlato / podľa ľudove j rozprávkypre 2. 4. roč. ZŠ /

Krtko Rudko a jeho priatelia / pre 1. - 2. roč. ZŠ /

Žabiak KVAKO chce byť fit / pre MŠ, 1.  -2. roč. ZŠ /

Malá princezná / z knihy J. Uličianskeho pre 3. - 4. roč. ZŠ /

Analfabeta Negramotná  / z knihy J.Uličianskeho  pre 4. - 5. ročník ZŠ /Zábavno - súťažné  podujatia


Knižničná šarkaniáda / zábavno – súťažné podujatie pre deti 2. - 3. roč. ZŠ /Rozširujúce hodiny


V. Zamarovský : Za siedmimi divmi sveta / 7. – 9. roč. ZŠ /

Staré grécke báje a povesti / 5. – 6. roč. ZŠ /

Ako sa nepoznáme - prírodoveda / 4. roč. ZŠ /

Už viem ako, už viem kde - práca s encyklopédiami a slovníkmi / 4. – 6. roč. ZŠ /

Čím platili naši predkovia / 7. – 8. roč. ZŠ /

Filipove dobrodružstvá – prírodoveda / 1. - 4. roč. ZŠ /

Slávne texty slávnych priesní / pre 7. - 9. roč. ZŠ /

Zo zážitkových čítaní