Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

BESEDA S DÁVIDOM DZIAKOM

Beseda 

23.02.2024. 09:00

BESEDA S DÁVIDOM DZIAKOM Stretnutie s vysokoškolským pedagógom a autorom knihy pre deti Poď do rozprávky so žiakmi 2.ročníkov ZŠ. Podujatie sa uskutoční 23.2.2024 o 9.00 h na 1. poschodí MsKS. 

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)