Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

DNI SABINOVA

Iné 

08.06.2019. 16:00

DNI SABINOVA 2019 - Mesto Sabinov a Mestské kultúrne stredisko v Sabinove Vás srdečne pozývajú na Dni Sabinova 2019.


PROGRAM:

8. jún 2019 (sobota)
16.00 h - O SABÍNE A ZLATEJ RYBKE - Popoludnie s bábkovou rozprávkou a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov v podaní divadelného súboru Halabala pracujúcom pri MsKS. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstupné 1,00 €. Predpredaj vstupeniek v KIC, Námestie slobody č. 62.

20.00 h - PRO MUSICA NOSTRA SAROSSIENSI - Otvárací koncert 2. ročníka medzinárodného hudobného festivalu. Farský kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. Vstup voľný.
              - Účinkujú: sláčikový orchester Musica Iuvenalis, spevácky zbor Ad Libitum, Igor Dohovič (dirigent), Izabella Zielecka-Panek (zbormajsterka), Stanislava Kozubíková (soprán), Gabriela Hübnerová (alt), Pavol Cebák (tenor), Marek Gurbaľ (bas)


9. jún 2019 (nedeľa)
16.00 h - POKUŠENIE VO SVÄTOFLORIÁNSKEJ DOLINE - Teatro Colorato (Bratislava) v spolupráci s Činoherným klubom (Devínska Nová Ves) uvádzajú úsmevnú satirickú komédiu na motívy rovnomennej hry Ivana Cankara o obyvateľoch Svätofloriánskej doliny, ktorí sú povestní svojou svätosťou a dobrými mravmi, a sú na to aj patrične hrdí, ale len do istej chvíle... Vstupné 5,00 €. Kinosála MsKS.


10. jún 2019 (pondelok)
9.00 h - TAKMER ZABUDNUTÁ ŠARIŠSKÁ SPISOVATEĽKA - Prednáška PhDr. Milana Kendru, PhD. o sabinovskej spisovateľke Jolane Cirbusovej pri príležitosti 135. výročia jej narodenia - v spolupráci s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF PU v Prešove. Kinosála MsKS. Vstup voľný, určené študentom SŠ a ZŠ.

14.00 h - SPOMIENKY - Otvorenie výstavy - výber z tvorby výtvarníčky, sabinovskej rodáčky Gabriely Grešovej - Tuptovej. Výstava potrvá do 31.8.2019. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.

18.00 h - BUDÚCE (?) OSOBNOSTI SABINOVA - Moderovaný umelecký večer spojený s vyhodnotením 5. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „CSONTVÁRYHO TÚLAVÉ TOPÁNKY“ a vernisážou žiackych prác. V programe vystúpia súčasní a bývalí laureáti a ocenení Sabinovského autorského a recitátorského mája. Kinosála MsKS. Vstup voľný, určené žiakom ZŠ a SŠ a širokej verejnosti.
             - Účinkujú: žiaci a pedagógovia ZUŠ Sabinov


11. jún 2019 (utorok)
16.00 h - WESTERN CITY - Promenádny koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov spojený s atrakciami pre deti (drevený kolotoč, jazda na koni). Záhrada pri evanjelickom kostole. Vstupné dobrovoľné.

18.00 h - SABÍNIN SPRIEVODCA HISTÓRIOU OSCAROVÉHO MESTA - Uvedenie knihy do života. Kniha bola vydaná s podporou Úradu vlády SR. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.


12. jún 2019 (streda)
8.30 h - POĎTE SPOLU S NAMI - Športový deň pre žiakov II. stupňa ZŠ pôsobiacich v meste Sabinov v športových disciplínach: futsal, basketbal, bežecká štafeta. Vyhodnotenie športového dňa bude v športovej hale o 12.00 h. Mestská športová hala a atletická dráha pri ZŠ Komenského. Vstup voľný, určené žiakom ZŠ a širokej verejnosti.

19.00 h - GALAVEČER SPOJENÝ S UDEĽOVANÍM CENY MESTA SABINOV A CENY PRIMÁTORA MESTA SABINOV - Kinosála MsKS. Vstup na pozvánky.
              - Účinkujú: MUSe trio, pedagógovia ZUŠ Sabinov a ich hostia


13. jún 2019 (štvrtok)
od 9.00 h - PENTAPOLITANA - 19. ročník súťaže stredoškolákov v netradičných športových disciplínach s medzinárodnou účasťou. Areál Spojenej školy v Sabinove, SNP č. 16. Vstup voľný, určené širokej verejnosti a školám.

10.00 h - V ZNAMENÍ KRÍŽA - Otvorenie výstavy sakrálnych predmetov, plastík a obrazov s tematikou Ukrižovaného Krista zapožičaných z Krajského múzea v Prešove. Výstava potrvá do 31.8.2019. Múzeum Bašta. Vstup voľný.
              - OBRAZOVÁ KRONIKÁRKA SABINOVA - Sprístupnenie výstavy obrazov Sabinovčanky Marty Vranovskej - Malíkovej. Výstava potrvá do 31.8.2019. Múzeum Bašta. Vstup voľný.

19.00 h - HUDBA NÁS SPÁJA - „Open air“ koncert absolventov a pedagógov ZUŠ Sabinov a ich hostí. Záhrada pri evanjelickom kostole. Vstupné dobrovoľné.
              - Účinkujú: absolventi a pedagógovia ZUŠ Sabinov, MUSe trio, Campagnoli kvarteto, Duo Farsa, Ján Bak, študenti tanečného odboru Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove


15. jún 2019 (sobota)
od 9.00 h - JARMOČNÁ ŠTVORHRA - Tenisový turnaj v štvorhrách. Tenisové kurty Športového areálu v Sabinove. Vstup voľný.

od 9.00 h - MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ INTERNACIONÁLOV - Futbalové ihrisko Športového areálu v Sabinove. Vstup voľný.

9.00 h - 16.00 h - UMELECKÝ BAZÁR - Prezentačná výstava umeleckých a remeselných prác umelcov zo Sabinova a okolia. Park pri KC Na korze, Námestie slobody č. 100. Vstup voľný.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)