Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

IHRISKO S UMELOU TRÁVOU - OBMEDZENÁ PREVÁDZKA

Šport 

14.05.2020. 09:00

Na základe opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré povoľujú prevádzku vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, je sprístupnené ihrisko s umelou trávou v obmedzenom režime a to nasledovne:

- pre športové kluby a záujemcov iba formou objednávky športoviska, platí povinnosť riadiť sa Usmernením k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport,
- pre verejnosť ZATVORENÉ, je zakázané svojvoľne vstupovať na športovisko !!!
Vstup je povolený len na základe objednávky a iba za účelom vykonávania športovej činnosti!

Vstup do vnútorných priestorov budov je ZAKÁZANÝ!

Prevádzková doba ihriska s umelou trávou je v čase 9.00 - 19.00 h.

Objednávky športoviska sú prijímané telefonicky na 0907455848 v pracovných dňoch v čase 9.00 - 11:00 h alebo mailom na sportareal@kulturnestredisko.sk

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)