Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

KORZO KLUB

Tvorivá dielňa 

23.10.2019. 15:00

KORZO KLUB - Tvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa prihlásiť do
21.10.2019 na t. č. 0911949678. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)