Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

MESTSKÁ KNIŽNICA ROZŠIRUJE PONUKU O NOVÉ TITULY

Iné 

25.11.2019. 08:00

Mestská knižnica rozširuje ponuku o nové tituly

V marci sa Mestská knižnica zapojila do grantovej výzvy FPU v podprograme „Akvizícia knižníc,“ v ktorom sme žiadali finančné prostriedky na nákup kníh. MsKS v Sabinove bolo úspešné a projekt „Kniha do každej ruky“ bol podporený sumou 3000 €. Vďaka týmto financiám sme tak mohli nakúpiť nové tituly rôznych žánrov pre našich čitateľov. Pevne veríme, že neustále rozširovanie knižničného fondu priláka do knižnice nielen starých ale aj nových čitateľov.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)