Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

KNIHA PRAMEŇ KRÁSY A POZNANIA

Iné 

25.11.2020. 08:00

Mestská knižnica rozširuje ponuku o nové tituly

Každoročne sa MsKS v spolupráci s Mestskou knižnicou snaží obohatiť knižničný fond o novú literatúru. Tento rok nebol výnimkou a preto sme podali projekt na Akvizíciu knižníc (nákup kníh) prostredníctvom Fondu na podporu umenia (FPU). Žiadosť bola úspešná a FPU nám schválilo dotáciu vo výške 4000,00 €.

Vzhľadom na pandemickú situáciu fond upravil podmienky poskytnutia dotácie a MsKS ako žiadateľ nemalo povinnosť projekt spolufinancovať.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)