Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

PREČO SÚ NIEKTORÉ KRAJINY CHUDOBNÉ, INÉ BOHATÉ

Beseda 

19. 10. 2018 o 08:30

PREČO SÚ NIEKTORÉ KRAJINY CHUDOBNÉ, INÉ BOHATÉ - Prednáška ekonóma, vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu SAV Daniela Dujavu pre študentov Súkromného gymnázia DSA. Mestská knižnica.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)