Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

VIANOČNÁ POŠTA

Iné 

26.11.2021. 10:00

Milé deti, malé aj veľké. Tešíte sa na Vianoce? My áno. Preto sme sa rozhodli, že Ježiškovi pomôžeme. Každý rok sa niektoré listy pre neho zapatrošia. Aby sa vám toto nestalo, napíšte list, prípadne nakreslite obrázok a pošlite ho Ježiškovi od nás. V kultúrnom informačnom centre bude mať aj tento rok Ježiško svoju pobočku. Tam môžete svoj list hodiť do poštovej schránky.

PRÍĎTE VČAS

Za každý odoslaný list, ktorý označíte svojou adresou dostanete od Ježiška pozdrav a malú pozornosť. Ježiškova pobočka č. 320 otvorí svoju bránu 10. decembra 2021 na Námestí slobody č. 62 v Sabinove.

Svoj list môžete poslať do 20. decembra 2021 v pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 h.

Na vašu návštevu sa teší kolektív MsKS v Sabinove.

Galéria:


Partneri

Cubuk (Turecko)CKiS Siedlce (Poľsko)