Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

NÁJDIME V KNIHÁCH NOVÝ SVET

 

NÁJDIME V KNIHÁCH NOVÝ SVET -  Vo februári sa Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova zapojila do grantovej výzvy Fondu na podporu umenia v podprograme ,,Akvizícia knižníc“, v ktorom sme žiadali finančné prostriedky na nákup kníh. MsKS bolo úspešné a projekt Nájdime v knihách nový svet bol podporený sumou 7 200 eur. Vďaka tejto finančnej podpore sme mohli zakúpiť nové knihy rôznych žánrov. Dopĺňanie knižničného fondu novými titulmi je jedným zo základných predpokladov úspešného fungovania každej knižnice, preto veríme, že neustále rozširovanie knižničného fondu priláka do knižníc nielen starých, ale aj nových čitateľov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Galéria: