Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cenník nájmov, prác, a služieb

 

Bližšie informácie:

p. Šoltís  - tel.:    051 452 1251
               - mob.: 0910 885 881
      

e-mail: manazer@kulturnestredisko.sk