Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Break Dance

 

Vedúci   krúžku:   Bc. Ladislav Duda


Je to krúžok moderného tanca, v ktorom prevládajú akrobatické prvky. Združuje rómsku mládež. Pracuje od roku 2006. Má 15 členov. Schádzajú sa 1x týždenne. So svojimi choreografiami sa prezentujú   na   rôznych podujatiach.