Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

O nás

 

Kultúrne centrum Na korze

Námestie slobody č. 62, 083 01 Sabinov


- stála expozícia Oscarového filmu Obchod na korze

- informačné centrum, prístup na internet

- informačné a propagačné materiály a suveníry
- predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia

 

Otváracie hodiny:

PONDELOK 9.00 h - 17.00 h
UTOROK 9.00 h - 17.00 h
STREDA 9.00 h - 17.00 h
ŠTVRTOK 9.00 h - 17.00 h
PIATOK 9.00 h - 17.00 h

Zodpovedný pracovník:  Iveta Glazunová
mobil:  0911949678
E-mail:  kic@kulturnestredisko.sk, kic.msks@ivosoft.net

 

Kultúrne centrum – koncertná sála       

Námestie slobody č. 100, 083 01 Sabinov

 

- mestská galéria - výstavy
- koncertná sála
- tvorivé dielne, koncerty, prednášky,

 

Otváracie hodiny:

PONDELOK             10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

UTOROK                  10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

STREDA                  10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

ŠTVRTOK                 10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h

PIATOK                    10.00 h - 12.00 h   13.00 h - 16.00 h


  Pre školy a organizované skupiny po telefonickej dohode prehliadka možná

PO – PIA 9.00 – 17.00

Tel. č. – 0911949678
Zodpovedný pracovník:  Iveta Glazunová
mobil:  0911949678
E-mail:  kic@kulturnestredisko.sk, kic.msks@ivosoft.net

 

Vstupné:
Dospelí                 0,40 €
Deti                     0,20 €

Naše priestory