Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Najbližšie podujatia

10. 10. 2019

08:00

Výstava 

TEODOR KOSZTKA CSONTVÁRY

30. 10. 2019

08:00

Iné 

ZÁMER PRIAMEHO PRENÁJMU MAJE ...

23. 11. 2019

16:00

Divadlo 

O SABÍNE A ZLATEJ RYBKE

24. 11. 2019

08:00

Iné 

MESTSKÁ KNIŽNICA ROZŠIRUJE ...

25. 11. 2019

09:00

Tvorivá dielňa 

VO VIANOČNEJ DIELNIČKE
Všetky podujatia