Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov
JESENNÁ PALETA

Výstava 

08.11.2022. 09:00

jesenna_paleta_2022_1_2_3_3_3_3_4_5Výstava výtvarných prác žiakov zo sabinovských ŠKD. Výstava potrvá do 30.11.2022. V prípade záujmu o výstavu je potrebné sa objednať na tel. čísle 0911949678, alebo v KIC Na korze, Námestie slobody
č. 62, Sabinov. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.


Viac
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Iné 

23.11.2022. 08:00

studentska_kvapka_krvi_1_2_3_3Výjazdový odber krvi pre dobrovoľných darcov v spolupráci MS
SČK a NTS Prešov.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.


Viac
JESENNÁ NÁLADA

Tvorivá dielňa 

30.11.2022. 10:30

b-r13596343_85757_20210801_75203Výroba vrecúška na huby technikou decoupage - tvorivá dielňa pre
žiakov SŠ Sabinov.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.Viac
VIANOČNÁ POŠTA

Iné 

07. 12. 2022

mikulasska_posta_2022_1_2Listy, želania, pozdravy a obrázky, na ktoré už Ježiško netrpezlivo čaká, môžu deti hodiť do schránky v kultúrnom a informačnom centre Na korze, Námestie slobody č. 62, Sabinov, do 16. decembra 2022.


Viac
VIANOČNÝ BAZÁR

Výstava 

08.12.2022. 09:00

vianocne-dekoracie-urob-si-sam-15Predajná výstava remeselných výrobkov s vianočnou tematikou. Výstava potrvá do 16.12.2022.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.


Viac
ZABUDNUTÉ REMESLÁ V NOVOM ŠATE

Tvorivá dielňa 

12.12.2022. 09:00

8Výroba vianočných ozdôb a dekorácií - tvorivé dielne pre žiakov
ZŠ a SŠ. Vstupné na osobu / podľa techniky a požadovaného
materiálu. Na TD, v týždni od 12.12.2022 do 16.12.2022, je potrebné sa vopred prihlásiť na tel. č. 0911949678.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.


Viac