Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov
FARBY JARI

Výstava 

27. 03. 2023

plagat_-_webVýstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Sabinov. Výstava potrvá do 29.4.2023. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.


Viac
VEĽKONOČNÝ BAZÁR

Výstava 

27.03.2023. 09:00

plagat_-_webPredajná výstava remeselných výrobkov s veľkonočnou a jarnou
tematikou. Výstava potrvá do 31.3.2023. Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov.


Viac
KRASLICA AKO MAĽOVANÁ

Tvorivá dielňa 

01.04.2023. 10:00

plagat_-_webVeľkonočné trhy - predaj remeselných výrobkov s jarnou
a veľkonočnou tematikou.
Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne pre verejnosť - záujemcovia sa naučia ozdobiť si vajíčko technikou madeira (dierkovaná kraslica) a klasickou voskovou technikou. Deti si vyrobia stojanček na vajíčko - sliepočku. V prípade záujmu o TD je potrebné si priniesť suché výduvky. Vstupné na TD sú 2,00 € na osobu. Podujatie sa uskutoční pred KC Na korze, Námestie slobody č. 100, Sabinov a potrvá do 16 hodiny. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia presunie do koncertnej sály KC Na korze.


Viac
JARNÁ KVAPKA KRVI

Iné 

12.04.2023. 08:00

plagat_-_webVýjazdový odber krvi pre dobrovoľných darcov v spolupráci MS SČK a NTS Prešov sa uskutoční od 8.00 h do 11.00 h v koncertnej sále KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.


Viac
FAREBNÁ DÚHA

Tvorivá dielňa 

13.04.2023. 10:30

zs5152.jpg.largeHra s farbami - tvorivá dielňa pre žiakov Spojenej školy Sabinov.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.


Viac
INTERNÝ KONCERT ZUŠ SABINOV

Hudba 

19.04.2023. 16:30

depositphotos_3954033-stock-photo-grand-pianoKoncert žiakov klavírneho odboru (tr. uč. Mgr. Adela Lormannová DiS.art.)
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.


Viac
DEŇ NARCISOV

Rozšir. hodina 

20.04.2023. 09:30

narcisky2-952x1200Rozšírená hodina výtvarnej výchovy pre predškolákov z MŠ na ul.17.novembra Sabinov.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.Viac
KORZO KLUB

Tvorivá dielňa 

20.04.2023. 15:00

ako-uhackovat-zalozku-do-knihyTvorivá dielňa pre verejnosť. Na TD je potrebné sa prihlásiť do
17.4. 2023 na t. č. 0911949678. Vstupné: 3,00 €.
Koncertná sála KC Na korze, Námestie slobody 100, Sabinov.


Viac
MÁŠA IDE DO ŠKOLY

Divadlo 

29.04.2023. 16:00

plagat_-_webPopoludnie s bábkovou rozprávkou v podaní bábkového súboru
Halabala a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov. Koncertná sála
KC Na korze. Námestie slobody 100, Sabinov. Vstupné: 2,00 €.
Predpredaj vstupeniek v KIC, Námestie slobody 62, Sabinov.Viac