Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

DFS Sabiník

 

MsKS v Sabinove
Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

zut@kulturnestredisko.sk
Tel. + 421 51 4521 251, 0903 430 554


Vedúci súboru: Mgr. Natália Salanciová

Vedúca tanečnej zložky: Mgr. Natália Salanciová

Vedúca speváckej zložky: Tamara Čechová

Vedúci ľudovej hudby: Mgr. Stanislav Salanci DiS. art.

Organizačná vedúca: Mgr. Janette Rákošová


Detský folklórny súbor SABINÍK pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Vznikol v septembri v roku 1989. Jeho členskú základňu tvorí 100 detí vo veku od 4 do 16 rokov. Má tanečnú, spevácku a hudobnú zložku. Námety čerpá z regionálnych zvyklostí Šariša a Zemplína. Inšpiráciou sú tiež aj folklórne súťaže, publikácie, výskum, semináre a školenia. Súbor vystupuje pri rôznych slávnostných príležitostiach v rámci mesta i blízkeho okolia.
V jeho ponuke sú karičky, párové tance, detské hry, sólový spev, duo spev, spevácke skupiny i ľudová hudba. Ľudová hudba DFS Sabiník je obohatená tradičnými ľudovými nástrojmi ako sú gajdica a píšťalka.
Úspešne reprezentujú mesto Sabinov doma aj v zahraničí na medzinárodných festivaloch v Poľsku (Siedlce, Nowy Sacz, Michalczowa), v Turecku (Çubuk), v Srbsku (Kovačica), na Ukrajine a v Rumunsku.
Súbor vedie od roku 2014 Mgr. Natália Salanciová. Ľudová hudba pri DFS vznikla v roku 2016 a od roku 2017 ju vedie Mgr. Stanislav Salanci.


Premiérové programy :

UŽ SA NARODILO ČLOVEKOVO DIEŤA (1992)
OD KATARÍNY PO TRI KRÁLE (1993)
SABINÍK PRE VÁS (1995)
V PODHRADÍ I NA HRADE (1996)
VANDROVALO VAJCE (2001)
DOSTALI SME DO VIENKA (2005)
DVACEC ROČKI UŽ MINULI (2010)
TANCUJ, TANCUJ... (2014)
V NAŠEJ CHIŽI (2019)


Zúčastňuje sa rôznych súťaží, kde získava tie najvyššie ocenenia. V roku 2022 sa DFS Sabiník zúčastnil súťaží:

2.4. Kreácie DJZ (1x zlaté pásmo, 5x zlaté pásmo s postupom)

1.5. Eniki beniki - Raslavice (Cena poroty - hudba, strieborné pásmo - tanec)

15.5. Vidiečanova Habovka - Raslavice (Zlaté pásmo - ľudová hudba, spevácka skupina, sólo spev. Antónia Mária Gernátová s krivianskou gajdicou postúpila na celoštátnu súťaž do Habovky vo Východnej)


DFS Sabiník promo 2017

Galéria: