Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Cenník na určenie výšky cien za dočasné užívanie pozemkov a priestorov

 

Kontakt:

riaditeľ:
0905 275990
riaditel@kulturnestredisko.sk

vedúci športového areálu:
Ing. Štefan Kušnír
0907 455 848
sportareal@kulturnestredisko.sk