Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

Kontakty

 


Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Ul. Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Otváracie hodiny:

PONDELOK 8.00 - 16.00
    UTOROK 8.00 - 16.00
     STREDA 8.00 - 16.00
   ŠTVRTOK 8.00 - 16.00
      PIATOK 8.00 - 16.00


Predaj a rezervácia vstupeniek 
tel.: 051/452 12 51
email:  kulturnestrediskosabinov@gmail.com


Úsek práce s filmom - kino Torysa
Prenájom priestorov
Jozef Janič,  mob.:  0910 885 881
email: manazer@kulturnestredisko.sk


Úsek kultúrno-výchovnej činnosti
Mgr. Janette Rákošová,  tel.: 051/452 12 51, mob.:  0903 430 554
email: zut@kulturnestredisko.sk


Úsek ekonomickej a hospodárskej činnosti
mob.: 0915 252 662
email: ekonom@kulturnestredisko.sk


Kultúrne a informačné centrum Na korze, múzeum
Iveta Glazunová,  mob.:  0911 949 678
email: kic@kulturnestredisko.sk


Mestská knižnica
Mária Janigová,  mob.:  0911 612 573
email:  kniznica@kulturnestredisko.sk


Zástupkyňa riaditeľa, verejné obstarávanie
Zuzana Hudáčová
mob.: 0903 218 327
email: zuzana.hudacova@kulturnestredisko.sk


Riaditeľ
Mgr. Jozef Váhovský
mob.: 0905 275 990
email: riaditel@kulturnestredisko.sk Fakturačné údaje:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

IČO: 00149683

DIČ: 2020711308

Číslo účtu/IBAN: SK81 0200 0000 0000 1163 2572Mapa


Zobraziť miesto Mestské kultúrne stredisko Sabinov na väčšej mape