Vybrané z fotogalérie Mestského kultúrneho strediska v Sabinov

O nás

 

      Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezábudova plní funkciu verejnej knižnice. Utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično - informačné služby.
       V spolupráci so školami a inými kultúrno - spoločenskými zariadeniami, združeniami organizuje a uskutočňuje kultúrno - vzdelávacie aktivity. Zároveň utvára podmienky pre klubovú činnosť.
        Knižnica má tri základné oddelenia:
- oddelenie detskej literatúry
- oddelenie náučnej literatúry
                                - oddelenie beletrie
                                - detský kútik
Knižnica poskytuje tieto služby :
- výpožičné služby absenčné / knihy, časopisy /
- výpožičné služby prezenčné
- medziknižničnú výpožičnú službu / MVS / - zabezpečenie knižných titulov, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde
- informačné služby konzultačné - informácie o fonde, informačnom aparáte a službách, pomoc pri výbere literatúry
- rezervácia vypožičaných titulov
- internetové služby pre čitateľov a verejnosť


Výpožičný čas
PONDELOK                  9.00 - 17.00
UTOROK                      PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÉ
STREDA                       10.00 - 18.00
ŠTVRTOK                     9.00 - 17.00
PIATOK                        9.00 - 17.00


Kontakty
adresa : Ul. Janka Borodáča 18
tel.č. :     0911612573
email :    kniznica@kulturnestredisko.sk
Zodpovedný pracovník: Mária Janigová

Galéria:Z histórie

 

1036_kniznica_stara_budova.jpgBývalá budova knižnice v priestoroch piaristického gymnázia

Viac